Залиште своє питання
УКРАЇНА, м. Черкаси

ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА 163

+38 (050) 460-34-34

+38 (067) 474-34-34

Статті

Робочий розчин: чи правильно ми його готуємо?

Вплив якості води на дію пестицидів

Чи траплялося таке, що Ви використовували різні засоби захисту рослин, а вони не проконтролювали шкідливий об’єкт? Ви можете вважати, що такий слабкий контроль пов’язаний із погодними умовами, самим препаратом, помилкою виконавця, появою резистентності у шкідників або, можливо, з придбанням неправильного пестициду. Однак рідко коли звертають увагу на якість води, яка використовується для змішування пестициду. Саме якість води, яка потрапляє в резервуар Вашого обприскувача, може бути головною причиною зниження ефективності продукту.

 Параметри якості води

Вода в робочому розчині може бути:

Твердою (жорсткою) або м’якою (залежно від вмісту кальцію та магнію, карбонат-іонів)

Каламутною (містити розчинені органічні речовини, ґрунт, тверді речовини) або прозорою

Електропровідною – залежить від загальної суми солей

 Загальна твердість (жорсткість) є мірою кількості катіонів (позитивно заряджених іонів), таких як кальцій-іон (Са2+), магній-іон (Mg2+), натрій-іон (Na+), ферум-іони (Fe2+; Fe3+), і бікарбонатів.

Останні у воді зазвичай виражаються в частинах на млн (частин на мільйон) або мг/л як еквіваленти карбонату кальцію (наприклад, СаСО3 мг/л). Катіони кальцію та магнію у воді можуть зв’язуватися з негативно зарядженими частинками сполук гербіцидів і призводити до зниження  ефективності.

 Вирішити цю проблему можна додаванням до розчину сульфату амонію.

 Вода, забруднена органічними речовинами (мулом, водоростями), може знижувати дію гербіцидів за рахунок зв’язування діючих речовин. Це справедливо не для всіх гербіцидів. Так, деякі гербіциди (гліфосати і параквати) мають високий коефіцієнт поглинання органічного вуглецю та легко зв’язуються з органічними частинками у робочому розчині і, таким чином, не можуть абсорбуватися листям рослин. У той же час, гербіциди з низьким коефіцієнтом поглинання органічного вуглецю не так піддаються впливу забрудненості води (дикамба, бентазон, 2,4-Д, сетоксидим). Отже, потрібно бути впевненим у чистоті води, яка використовується для приготування розчинів гербіцидів. Якщо вода каламутна, бажано знайти інше джерело.

 Вода може бути:

Кислою (рН менше 7)

Нейтральною (рН=7)

Лужною (рН більше 7)

 Використання для обприскування води з високим рівнем рН (рН 8 і більше) може призвести до деградації деяких гербіцидів у результаті лужного гідролізу. Лужний гідроліз – це розпад складних молекул пестицидів на прості частинки у водному середовищі. Ці прості частинки часто не абсорбуються бур’янами достатньою мірою і стають інертними (Whitford e. d. 1986). Вирішення цієї проблеми – додавання речовин, які понижують рН робочого розчину, наприклад, Цитрик™.

Порядок змішування пестицидів при приготуванні бакових сумішей

Препаративні форми пестицидів

Хімічні та фізичні властивості діючих речовин, такі як розчинність у різних розчинниках, схильність до деградації, температура плавлення, кислотність або лужність, часто є причиною виробництва тієї чи іншої препаративної форми продукту. Препаративні форми пестицидів, які використовуються в Україні, є такими:

СИСТЕМА КОДИФІКАЦІЇ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

за наказом від 02.06.2011 № 187 «Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів міжнародної системи кодування»

 

Код (умовне позначення)

Назва

українська мова БР

англійська мова BR

БР

BR

Брикет

ВГ

WG

Гранули, що диспергуються у воді

ВП

SP

Водорозчинний порошок

ВС

WS

Порошок, що диспергується у воді для обробки

насіння суспензією

ВТ

WT

Таблетка, що диспергується у воді

ГН

GF

Гель для обробки насіння

ГП

GB

Гранульована принада

ГР

GR

Гранула

ЕВ

EW

Емульсія, масло (олія) у воді

ЕМ

EO

Емульсія, вода у маслі (олії)

ЕН

ES

Емульсія для обробки насіння

КЕ

EC

Концентрат, що емульгується

КП

CP

Контактний порошок

КС

SC

Концентрат суспензії (який тече)

МГ

MG

Мікрогранула

МД

OD

Масляна дисперсія

МЕ

ME

Мікроемульсія

ПА

PA

Паста

ПГ

GE

Продукт, що утворює газ

ПЗ

AB

Зернова принада

ПК

CB

Принада-концентрат

ПР

RB

Принада (готова для використання)

РГ

SG

Водорозчинна гранула

РК

SL

Розчинний концентрат

РН

LS

Розчин для обробки насіння

РР

KL

Об’єднана упаковка рідина/рідина

СЕ

SE

Суспо-емульсія

СК

CS

Капсульна суспензія

СН

CF

Суспензія капсул для обробки насіння

ТБ

TB

Таблетка

ТК

TK

Технічний концентрат

ТН

FS

Концентрат, який тече, для обробки насіння

ТР

KK

Об’єднана упаковка тверда речовина/рідина

ТС

TC

Технічна речовина

УР

UL

Рідина для ультрамалооб’ємного (УМО) внесення

УС

SU

Суспензія для ультрамалооб’ємного (УМО) внесення

 Можливі варіанти взаємодії та сумісності пестидів

Додаткові ефекти – така сама дія, як при використанні кожного пестициду окремо (1 + 1 = 2).

Синергізм – більша дія, ніж дія при застосу- ванні кожного пестициду окремо (1 + 1 = 4).

Антагонізм – отримання меншої дії при за- стосуванні речовин разом, ніж  застосовую- чи кожний пестицид окремо (1 + 1 = -1).

Посилення – тип взаємодії (не між двома пестицидами), який відбувається, коли пес- тицид змішують із добавками, що забезпе- чують більший ефект, ніж при застосуванні пестициду окремо, наприклад, при дода- ванні ад’ювантів або добрив.

 Змішування пестицидів в обприскувачі

Правильне змішування пестицидів є дуже важливим для досягнення найкращого результату від їхнього застосування. Багато з нас були неприємно здивовані, коли використовували пестициди в баковій суміші, але не отримува- ли бажаного результату. Однією з причин тако- го ефекту може бути неправильний порядок змішування пестицидів під час приготування робочого розчину в баку обприскувача. Також багатьом знайома ситуація, коли через утво- рення осаду в результаті використання несу- місних продуктів необхідно витратити чимало часу на очищення обприскувача. У більшості випадків можна уникнути цієї проблеми про- сто дотримуючись правильного порядку змішу- вання пестицидів під час приготування робочих розчинів. Для отримання найкращих результатів дотримуйтесь порад,  описаних нижче.

 Завжди читайте етикетку та використовуйте пестициди згідно з указаними на ній рекомендаціями

Для уникнення небажаних наслідків завжди уважно читайте і дотримуйтесь правил на етикетці продукту. Зверніть увагу на рекомендації щодо порядку змішування.

Не ігноруйте описані кроки в інструкції – це життєво важливо для отримання найкращих результатів від Ваших засобів захисту рослин.

 

Старанно розмішуйте пестициди Підтримуйте постійну роботу мішалки – це необхідно для ретельного перемішування й забезпечення рівномірного внесення продукту. В іншому випадку тверді завислі гранули діючої речовини можуть осідати, і  при використанні такої суміші можна нерівномірно внести продукт: в деяких  частинах поля передозувати, в інших – залишити повністю без нього.

При використанні гранул або змочуваних порошків усі частинки мають пройти ретельне змочування і бути рівномірно розподіленими в баку для обприскування. Таке ретельне перемішування потрібно для якісного змочування гранульованих продуктів та їхнього розчинення у воді.

Пам’ятайте, що навіть концентрати суспензії мають тверді діючі речовини. Без якісного розмішування ці зважені тверді частинки осідають у баку обприскувача, що призводить до нерівномірного покриття під час обробки.

 Дотримуйтесь порядку змішування препаратів, розмішуючи їх тільки по одному Під час приготування робочих розчинів деякі оператори додають багато різних продуктів у бак одночасно. Пам’ятайте, що не можна одразу змішувати пестициди один з одним! Різні рідкі продукти, коли їх виливають із каністри, миттєво реагують один з одним, перш ніж розбавитися в резервуарі для води. Це може спричинити випадання в осад і застигання концентратів. При додаванні різних рідких продуктів у резервуар, який частково заповнений водою, переконайтеся, що Ви додаєте їх по одному в той час, як мішалка активно перемішує розчин.

 Правило додавання кондиціонерів та ад’ювантів

Залежно від типу ад’юванта, який Ви використовуєте, його потрібно змішати або на початку, або в кінці процесу змішування. Ад’юванти, які використовуються для поліпшення сумісності, та кондиціонери води необхідно додавати в суміш насамперед.

Якщо вони додаються пізніше, можна отримати густий осад або суміш масла (олії) та води, яка не піддається змішуванню.

З іншого боку, ад’юванти, які використовуються для підвищення біологічної ефективності, мають бути змішані в кінці. Зазвичай ці допоміжні речовини містять масло (олію) і, якщо додати їх в суміш на початку процесу, вони можуть покривати тверді частинки в ній і через це не розсіюватимуться належним чином.

Обов’язково використовуйте ад’юванти в правильній нормі і відповідно до етикетки продукту! Неправильне використання ад’ювантів уповільнює поглинання рослинами діючих речовин, знижує активність препарату та навіть може зробити його неефективним.

Правильний порядок змішування

01

Частково наповніть бак обприскувача водою згідно з рекомендаціями на етикетці, на 2/3 або 3/4 від об’єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування.

02

Додайте кондиціонер води (Цитрик™, сульфат амонію).

03

Додайте добрива або мікродобрива (тверді, рідкі).

04

Додайте препарати у вигляді водорозчинних порошків (ВП).

05

Додайте препарати у вигляді водорозчинних гранул (РГ), у вигляді гранул, що диспергуються у воді (ВГ).

06

Додайте препарати у вигляді концентратів суспензії (КС).

07

Додайте препарати у вигляді концентратів, що емульгуються (КЕ).

08

Додайте препарати у вигляді масляних дисперсій (МД).

09

Додайте препарати у вигляді емульсії, масла (олії) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ).

10

Додайте препарати у вигляді розчинних концентратів (РК).

11

Додайте інші ад’юванти.

12

Долийте бак обприскувача до повного.

  

Головні ознаки несумісності пестицидів

  • Випадання в осад
  • Тверді утворення
  • Розшарування рідин
  • Нагрівання розчину
  • Утворення єдиної грудки
  • Утворення гелю

Завжди уважно читайте етикетки виробників усіх продуктів, які будуть використовуватися для приготування бакових сумішей.

Шукайте кваліфіковану консультацію. Якщо Ви не впевнені у фізичній змішуваності продуктів, перш ніж проводити змішування в обприскувачі виконайте тест на сумісність в окремій ємності. Фізичні та хімічні властивості формуляцій пестицидів різних виробників можуть відрізнятися. Рекомендації з використання, обробки, зберігання та утилізації продуктів можуть також змінюватися з плином часу.