Залиште своє питання
УКРАЇНА, м. Черкаси

ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА 163

+38 (050) 460-34-34

+38 (067) 474-34-34

Статті

Що дешевше хімічна меліорація чи добрива? Або як впливає кислотність ґрунту на засвоєння елементів живлення

Українським науково-практичним центром «Інститут живлення рослин» проведено дослідження оптимального показника pH, при якому засвоюється уся доза більшості добрив внесених для сільськогосподарських рослин.

Си­с­те­ма удо­б­рен­ня в інтен­сив­но­му бу­ряківництві: на що потрібно зва­жа­ти

Жод­на з куль­тур не мо­же зрівня­тись з цу­к­ро­ви­ми бу­ря­ка­ми за по­каз­ни­ком біологічної про­дук­тив­ності. За оп­ти­маль­них умов ви­ро­щу­ван­ня во­ни мо­жуть фор­му­ва­ти до 28 т/га су­хої ре­чо­ви­ни, що в пе­ре­ра­хун­ку ста­но­вить 90–95 т/га ко­ре­неп­лодів та 35 т/га ли­с­тя. Бе­зу­мов­но, та­ку про­дук­тивність мож­на от­ри­ма­ти тільки за оп­ти­маль­них грун­то­во-кліма­тич­них умо­в та зба­лан­со­ва­но­го жив­лен­ня.

Сортувати у порядку зменшення

1-12 of 40