Залиште своє питання
УКРАЇНА, м. Черкаси

ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА 163

+38 (050) 460-34-34

+38 (067) 474-34-34

Статті

Удобрення буряку цукрового

Буряк цукровий дуже вибагливий до родючості ґрунту І ЗОВСІМ не переносить кислої реакції ґрунтового середовища. Оптимальна реакція ґрунтового розчину для його вирощування pH 5,6-7,0. Для отримання високих урожаїв його вирощують на окультурених з нейтральною реакцією або навіть слаболужних ґрунтах (pH 6,5-7,5). Тому ґрунти з pH < 6,5 та гідролітичною кислотністю > 2 смоль/кг обов'язково потрібно вапнувати. Буряк цукровий добре реагує на вапнування, яке зазвичай проводять дефекатом за повною гідролітичною кислотністю. Вносять дефекат безпосередньо під культуру або, з метою зменшення забур'яненості посівів, під попередник – пшеницю озиму. На легших ґрунтах оптимальний pH 5,6-5,8, але для цього потрібно підвищити їх буферність внесенням органічних і фосфорних добрив, оскільки буряк цукровий негативно реагує на зміну реакції ґрунтового розчину в період вегетації.

Буряк цукровий вирізняється високою солестійкістю і в процесі вегетації виносить з ґрунту велику кількість елементів живлення. В середньому на 1 т коренеплодів з відповідною масою гички вилучається 4–5 кг N, 1,5–2 – Р2O5, 5–9 кг К2O. Винос елементів живлення великою мірою залежить від внесених добрив, родючості ґрунту і погодних умов. На Поліссі їх винос вищий, ніж у Лісостепу і Степу, що пояснюється більшою часткою гички в урожаї. В умовах зрошення на каштанових ґрунтах вмісту калію в урожаї буряків різко зростає. На чорноземах звичайних і вилужених та особливо сірих лісових ґрунтах кількість азоту і калію в урожаї буряків знижується, а фосфору – підвищується. Ці закономірності змін у хімічному складі рослин переважно визначаються наявністю в ґрунті рухомих сполук основних елементів живлення.

Гичка буряку цукрового – цінне органічне добриво. В 1 т гички міститься З кг азоту, 1,5 – Р2O5, 5–6 кг К20 з коливанням 50 %. Її врожайність 30-50 т/га відповідає 30 т/га гною.

У динаміці засвоєння елементів живлення буряком цукровим умовно виділяють три періоди: 1) незначне – у перші 45 діб, тобто до формування перших 10 листків; 2) інтенсивне – впродовж наступних 80 діб, тобто в період активного росту листків; 3) поступове спадання інтенсивності всіх процесів – упродовж наступних 30–45 діб.

На початку вегетації, коли рослини мають слаборозвинену кореневу систему, в ґрунті необхідна безпосередньо біля проростаючого насіння достатня кількість доступних елементів живлення. Нестача їх у цей період затримує ріст і розвиток рослин, негативно позначається на подальшому рості коренеплодів і накопичення цукру. В період росту листків у . поживному середовищі має переважати азот, що сприяє швидшому формуванню оптимального фотосинтетичного апарату і забезпечує триваліший період його ефективного функціонування.

Потенціал урожаю буряку цукрового закладається в перші кілька тижнів (4–6 пар листків), коли відбувається вторинне утворення камбіальних кілець. У кільцях вторинного камбію формується два види клітин: здерев'янілі крупні клітини ксилеми, по яких із ґрунту в листки надходить вода і розчинені в ній поживні речовини, та клітини лубу – тонкостінні клітини флоеми. По них із листків до кореня переміщується цукор та інші продукти фотосинтезу. Між кільцями провідних судин знаходяться клітини паренхіми – місце для відкладання цукру. Кількість і розмір цих кілець визначають рівень майбутнього врожаю. Дефіцит вологи, поживних речовин, температурний і гербіцидний стреси сповільнюють ріст камбіальних кілець, що спричиняє недобір урожаю. Після того як потенціал урожаю для кожного кільця закладений, на нього не можуть вплинути навіть найсприятливіші умови. Тому в цей період важливо забезпечити добрий розвиток кореневої системи, щоб волога і поживні елементи були доступними для рослин буряку. Отже, чим повніше буряк у перші кілька тижнів забезпечений азотним живленням, тим вищими будуть урожай і якість коренеплодів.

У період накопичення цукру зниження частки азоту в живленні буряку цукрового позитивно впливає на збір цукру. Дія фосфору і калію залежить від забезпечення буряку цукрового азотом. Тому в системі його живлення велике значення має встановлення оптимальних співвідношень між окремими елементами в різні періоди росту. Це співвідношення забезпечується правильною системою удобрення, яка включає вапнування ґрунту, внесення органічних і мінеральних добрив, оптимальне співвідношення елементів живлення за основного, припосівного внесення та підживлення.

Продуктивність буряку цукрового визначається не лише урожайністю та цукристістю коренеплодів. Велике значення має показник виходу цукру на заводі. який залежить від накопичення в коренеплодах розчинного "шкідливого" азоту, розчинної (лужної) золи, доброякісності очищеного соку, втрат цукру в мелясі та інших показників. Збільшення кількості розчинних форм азоту і золи, особливо солей калію і натрію, в коренеплодах погіршує якість сировини.

Забезпеченість буряку цукрового елементами живлення і співвідношення між ними великою мірою впливає на якість коренеплодів. Тому оптимізацію системи його удобрення потрібно розглядати у взаємозв'язку з родючістю та окультуренням ґрунту, попередниками, густотою насаджень тощо. Всі ці чинники значно впливають на режим живлення рослин і продуктивність буряку цукрового.

З підвищенням норм добрив зазвичай знижується цукристість і погіршуються технологічні якості коренеплодів буряку. Проте, якщо їх вносять в оптимальних кількостях і співвідношеннях з урахуванням родючості ґрунту, особливостей агротехнології, це не відбувається. Тому під час визначення норм добрив, особливо азотних, під буряк цукровий потрібно враховувати, що збір з одиниці площі очищеного цукру досягає свого максимуму за нижчої норми добрив, ніж урожайність коренеплодів.

Внесення фосфорних добрив на азотно-калійному фоні поліпшує якість коренеплодів у результаті підвищення цукристості та зменшення вмісту розчинної золи й азоту. Особливо різко зростають врожай і якість буряку цукрового на ґрунтах, в яких фосфор знаходиться в першому мінімумі. Калій також позитивно впливає на якість цукросировини, зокрема за недостатнього калійного живлення рослин.

Елементи живлення буряк цукровий засвоює впродовж усього вегетаційного періоду. На початку росту він поглинає відносно небагато азоту, фосфору і калію. Проте у цей період його коренева система ще слаборозвинена, тому молоді рослини досить чутливі до наявності в ґрунті рухомих сполук елементів живлення, особливо фосфору. Для оптимального початкового росту буряку цукрового добрива потрібно вносити у рядки. Цей прийом створює сприятливий режим живлення рослин у перші 15–20 діб після появи сходів і не лише пришвидшує ріст рослин, а й підвищує їх стійкість до хвороб, шкідників, несприятливих погодних умов. Традиційно в рядки вносять суперфосфат у дозі 15–20 кг/га д. р. На практиці іноді її збільшують до 30 кг/га. Це виправдано на тих полях, де внесено недостатню кількість фосфорних добрив в основне удобрення. Разом із суперфосфатом застосовують невеликі кількості азотних і калійних добрив, а ще ліпше – замінюють їх на складні (нітроамофоску, нітрофоску та ін.) або складнозмішані добрива. Сходи буряку цукрового негативно реагують на підвищення концентрації ґрунтового розчину під впливом мінеральних добрив. Особливо часто це спостерігається в роки із посушливою весною. Тому в рядки під час сівби вносять невисокі дози добрив N10_15P10_15Kl0_15. Врожайність коренеплодів від цього прийому підвищується на 2–3 т/га, а в умовах достатнього зволоження і зрошення – на 4–5 т/га.

Під час розробляння системи удобрення буряку цукрового варто дотримуватися загального правила: потрібно забезпечити рослини доступними формами елементів живлення на початку вегетації, оптимальний рівень живлення, зокрема азотом, у період інтенсивного формування листкового апарату. Наприкінці вегетації для формування коренеплодів та накопичення в них цукру рослини потребують помірного азотного живлення, але посиленого фосфорного й калійного. Період максимального надходження елементів живлення припадає на липень– серпень.

Буряк цукровий активно реагує на недостатній рівень мінерального живлення. Так, за нестачі азоту сім'ядолі рослин буріють, молоді листки набувають світло-зеленого забарвлення, старіші – жовкнуть і рано відмирають. За нестачі фосфору затримується ріст сходів, тканини дорослих рослин набувають жовтуватого забарвлення з коричневим відтінком прожилків листків. Нестача калію характеризується появою на сформованих листках зморшок, бурих плям і жовто- коричневої облямівки по краю листків. Нестача кальцію може виявлятися у другій половині вегетації: пластинки старих листків зморщуються, на їх верхівках з'являються ознаки опіків, а в центрі – характерні ознаки хлорозу і некрозу. За нестачі магнію у фазу 2–3 пар листків вони скручуються. Нестача мікроелементів переважно виявляється у молодому віці буряку цукрового. Так, за нестачі бору відмирають точки росту і молоді рослини ушкоджуються коренеїдом.

Система удобрення буряку цукрового полягає у внесенні органічних, фосфорних і калійних добрив під зяблевий або під весняний обробіток ґрунту. Застосування фосфорних і калійних добрив навесні менш ефективне, особливо в засушливі роки.

Гній можна вносити як безпосередньо під буряк цукровий, так і під попередник. Середня його норма становить 20–40 т/га. Він має бути напівперепрілим. Свіжий гній унаслідок інтенсивного розкладання погіршує живлення буряку цукрового азотом, спричинює сильну забур'яненість посівів.

Ефективність гною змінюється залежно від його якості, ґрунтово-кліматичних умов, норми, місця внесення в сівозміні та інших чинників. Внесення його має особливо велике значення в умовах достатнього зволоження та на чорноземах сильновилужених і сірих лісових ґрунтах з несприятливими фізичними властивостями. Прирости врожаю коренеплодів у розрахунку на 1 т гною становлять 160–250 кг в умовах достатнього зволоження, 150–200 – в умовах нестійкого і 50–150 кг – в умовах недостатнього зволоження. Підвищення норми гною (понад 20 т/га) зазвичай не сприяє пропорційному збільшенню врожаю коренеплодів. Тому за обмежених запасів його краще вносити в менших нормах, але на більшій площі. Вважають, що за ефективністю 20 т/га напівперепрілого гною незалежно від району бурякосіяння лише дещо поступається мінеральним добривам у нормі N60P60K60. Слабкіша дія гною пояснюється здебільшого малою доступністю для рослин його азоту внаслідок сповільнених процесів мінералізації органічних речовин гною. До гною потрібно додавати азотні добрива, насамперед на сірих лісових ґрунтах, чорноземах вилужених та опідзолених. На чорноземах глибоких і звичайних дія азотних добрив на фоні гною знижується. Найефективнішим є поєднаного внесення гною і мінеральних добрив на малогумусних ґрунтах (підзолистих і сірих лісових) із несприятливими фізичними властивостями. Проте на фоні гною знижується ефективність фосфорних і калійних добрив, оскільки він є добрим джерелом достатнього фосфорного і калійного живлення рослин.

В основних районах бурякосіяння найефективнішим є внесення гною і мінеральних добрив восени під глибоку оранку плугом з передплужником. Глибоко зароблені добрива в усі періоди росту й розвитку рослин знаходяться в зоні гарантованого зволоження і добре засвоюються кореневою системою. Коренева система буряку цукрового охоплює значний об'єм ґрунту, проникає на глибину 2–2,5 м і поширюється в боки на 1 м і більше. В разі внесення добрив навесні їх ефективність знижується, особливо в південних районах і в сухі роки, іноді в 1,5–2 рази. У районах бурякосіяння Полісся, достатньо забезпечених опадами, дія мінеральних добрив під час осінніх і весняних строків внесення вирівнюється. За весняного внесення більший ефект дає локальний спосіб порівняно із розкидним.

За даними дослідів агрохімслужби, в основних районах бурякосіяння України застосування N120P90-120K90-120 забезпечує найвищу їх окупність приростом урожаю коренеплодів. Реакція буряку цукрового на окремі види добрив великою мірою визначається типом ґрунту. Так, азотні добрива добре діють на сірих лісових ґрунтах, чорноземах вилужених та опідзолених, слабкіше – на чорноземах типових. На чорноземах звичайних і солонцюватих ґрунтах їх дія незначна.

Найліпшою формою азотних добрив переважно є натрієва селітра, що містить як легкозасвоювані нітрати, так і натрій, оскільки буряк належить до рослин- галофітів. Винос натрію з урожаєм гички і коренеплодів може становити 50– 70 кг/га. На чорноземних ґрунтах відмінність між різними формами азотних добрив згладжується.

Азотні добрива під буряк цукровий в основних зонах бурякосіяння вносять під передпосівну культивацію або весняне вирівнювання ґрунту. Ефективним є також осіннє внесення аміачних форм азотних добрив (аміаку водного і безводного) одночасно з проведенням пізньоосіннього безвідвального розпушення зябу за зниження температури ґрунту до 5–10 °С. При цьому азот у вигляді амонію фіксується на глибині внесення добрива і не зазнає нітрифікації за низької температури.

Посіви буряку цукрового іноді підживлюють азотними добривами, коли коренева система в них ще недостатньо розвинена і вони нездатні засвоювати елементи живлення, внесені у глибокі шари ґрунту. Цей процес слід розглядати як додатковий прийом до основного і рядкового удобрення. Найбільші прирости врожаю від підживлення отримують в умовах зрошення, дещо менші – за достатнього зволоження, низькі – у південних регіонах.

Переносити навіть частину азоту з основного удобрення в підживлення недоцільно, не кажучи вже про фосфорні та калійні добрива. Насамперед воно потрібне на полях, де не вносили гною і мінеральних добрив. Зазвичай достатньо одного підживлення азотом (30–40 кг/га) або повним добривом (N30-40Р25-30К30-40). Раннє підживлення у фазу 1–2 пар листків буряку одночасно з першим міжрядним розпушенням значно ефективніше, ніж пізнє. Завершувати цей процес потрібно до змикання листків буряку цукрового у рядках меншими дозами азотних добрив, щоб не гальмувати достигання коренеплодів.

Підживлення треба проводити на якомога більшу глибину, особливо в посушливі роки. Поверхневе заробляння добрив у сухий ґрунт різко знижує їх ефективність.

Буряк цукровий підживлюють азотом також позакоренево. Ліпшим добривом для цього є карбамід. Посівів обприскують у хмарну погоду за температури нижчої від 20 °С, доброї вологості ґрунту, найкраще ввечері або вранці. Карбамід можна застосовувати під час усіх обприскувань пестицидами, якщо немає застережень щодо їх змішування. Добавляння до робочого розчину карбаміду зумовлює ліпшу пропускну здатність кутикули листків, що сприяє проникненню в рослини пестицидів, збільшує їх ефективність. Проводять 3–4 позакореневих підживлення 6%-м розчином карбаміду в період від 6–8 добре розвинених листків до змикання їх у міжряддях. Молоді листки стійкіші до розчину карбаміду. Лише за прохолодної хмарної погоди його концентрацію можна збільшити максимум до 10 %. Внесення одночасно з карбамідом 5%-го сульфату магнію зменшує небезпеку опіків від карбаміду.

Фосфорні добрива більше підвищують урожай буряку цукрового на чорноземах, ніж на сірих лісових ґрунтах. Відмінність дії форм фосфорних добрив, внесених під зяблеву оранку на чорноземних ґрунтах, незначна, хоча суперфосфат зазвичай має деяку перевагу. На підзолистих ґрунтах термофосфати діють ліпше, ніж суперфосфат. На ґрунтах із гідролітичною кислотністю > 3,0 смоль/кг ґрунту стійко й позитивно діє фосфоритне борошно.

Дія калійних добрив найчіткіше виражена на ґрунтах легкого гранулометричного складу. Буряк ліпше реагує на форми добрив, які разом з калієм містять низку супутніх елементів живлення (натрій, магній, сірку та ін.). За ефективністю вони переважають калій хлористий, тобто відмічається залежність, протилежна для більшості інших культур. Хлор на розвиток буряку цукрового негативно не впливає.

Крім макроелементів буряк цукровий для формування врожаю потребує значну кількість мікроелементів (табл. 10.4).

Таблиця 10.4. Рекомендації щодо застосування мікродобрив під буряк цукровий (Р. Габерланд, 2012)

Мікроелемент

Чутливість

рослин

Винос, г/га

Внесення у ґрунт, кг/га

Позакореневе підживлення, г/га

Mn

Висока

300-1000

2-4

250-800

В

Висока

300-500

1-2

250-400

Zn

Середня

300-600

1-2

200-350

Cu

Середня

80-120

0,5-1,3

60-80

Mo

Середня

4-20

0,2

3-15

Примітка. За низького забезпеченням рослин мікроелементами їх вносять у ґрунт, за середнього і доброго – застосовують позакореневе підживлення.

Найнеобхіднішим для нього є бор. Буряк цукровий також дуже чутливий до нестачі мангану, середньочутливий – до міді, цинку, молібдену. На карбонатних ґрунтах потрібно вносити манган, на дерново-підзолистих – мідь, на ґрунтах із нейтральною реакцією – кобальт, на чорноземах – цинк.

З-поміж усіх мікроелементів на врожай і цукристість коренеплодів найістотніше впливає бор. Період 4-6 і 8–10 листків буряку є критичним щодо цього елемента. Приріст урожаю від внесення борних добрив може становити 50 ц/га і більше. Дефіцит бору призводить до гнилі сердечка та дуплистості коренеплодів. Молоді листки скручуються, чорніють і загнивають. Регулюючи на збалансованість кальцію в рослині, бор тим самим підвищує стійкість коренеплодів до кореневих гнилей. За нестачі бору (менш як 0,2-0,3 мг/кг ґрунту), що можливо на ґрунтах із нейтральною реакцією середовища, де його рухливість нижча, у період росту буряку цукрового від фази 6-го листка до фази змикання листків у міжряддях проводять позакореневі підживлення розчином борної кислоти (500 г/га).

Критичним періодом у живленні буряку манганом є фаза 8–12 листків. Цей елемент сприяє підвищенню врожаю коренеплодів і вмісту в них цукру. Необхідний вже на початку вегетації для забезпечення формування високоврожайного типу рослин. Мангану недостатньо в ґрунтах із нейтральною або лужною реакцією. Заважають його засвоєнню низька вологість повітря, низька температура ґрунту, похмура погода, високі норми мінеральних добрив.

Ознаки нестачі мангану – карликовість рослин, поява на молодих листках жовтих плям, дірок різного розміру, їх краї закручуються вгору.

Позакореневі підживлення мангановими добривами проводять у фазу 4–8 листків буряку цукрового. Найліпше використовувати мікродобрива на основі хелатних сполук. Рослини можна також підживлювати сульфатом мангану (250-300 л/га 0,1%-го розчину).

Мідь підвищує стійкість рослин буряку цукрового до грибних і бактеріальних хвороб. їх посухо- і жаростійкість, сприяє ліпшому засвоєнню азоту. Мідні добрива застосовують на дерново-підзолистих і сірих лісових ґрунтах. Нестачу міді зумовлюють високі норми мінеральних добрив, вапнування ґрунтів, високі температури.

Для позакореневого підживлення буряку цукрового використовують розчин сульфату міді або хелати міді, його проводять перед змиканням листків у міжряддях.

Цинк підвищує жаро- і посухостійкість рослин, стійкість до ушкодження хворобами. Заважають його засвоєнню рослинами високі норми азотних і фосфорних добрив, вапна, низькі температури. Позакореневе підживлення буряку цукрового 0.1 %-м розчином сульфату цинку або його хелатними сполуками проводять перед змиканням листків у міжряддях.

Пізновесняні посіви буряку цукрового, які потерпають від холоду, посушливої погоди або гербіцидного стресу навіть за достатнього вмісту в ґрунті рухомих сполук елементів живлення підживлюють макро- і мікроелементами позакоренево, їх можна поєднувати з внесенням гербіцидів. Зазвичай позакоренево буряк цукровий підживлюють у фазу 4–6 листків. Тоді листкова площа може засвоїти значно більше поживних речовин, відповідно й ефективність добрив зростає.